Obchodní podmínky

        Prosím přečtěte si pečlivě tyto obchodní podmínky.

       Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží z oblasti audio techniky mezi společností  Pavel Rehberger, Noble Audio  (dále  jen  „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“).

 

 

Objednávka

      - Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

      - Kupní smlouva vzniká převzetím a úplným zaplacením objednaného zboží.

      - Použijte formulář v kontaktech, vyplňte název výrobku a zvolenou variantu či délku. Uveďte své jméno, adresu a telefonní číslo.                Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s obchodními podmínkami.

      - Pokud vám nedorazí do dvou dnů potvrzení objednávky na vyplněný e-mail kontaktujte prodávajícího na tel: +420 602119246

 

 

Dodací podmínky

 

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty:

- Na dobírku není zboží posíláno.

      - Zásilka je pojištěna a za škody způsobené přepravou zodpovídá přepravce.

      - Příjemce zboží má povinnost překontrolovat  neporušenost obalu a, že zásilka nenese stopy poškození. 

  - V případě zjevného poškození přepravního obalu balík nepřebírejte a ihned informujte prodávajícího.

   -  Zboží, které je skladem, bude odesláno do následujícího pracovního dne ode dne připsání platby na účet prodávajícího.

     - Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty  oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní.  Pokud není zásilka do této lhůty vyzvednuta, vrací se prodávajícímu. Za případné opětovné zaslání bude účtováno vždy přepravné.

     - U kabelů a síťové filtrační jednotky kupující nehradí poštovné.

      - Cenu přepravy do zahraničí je nutno konzultovat předem s prodávajícím.

 

Ceny

     -  Veškeré uvedené ceny jsou konečné. Prodávající není plátce DPH.

    -  Platba za zboží se realizuje bankovním převodem před odesláním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

       Podle zákona č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

    

      - Odstoupení od kupní smlouvy provede kupující písemně na adresu prodávajícího. V odstoupení od kupní smlouvy kupující uvede číslo faktury, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

          

     - Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu a obalu), s veškerými identifikačními prvky a nesmí nést stopy použití. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu hradí kupující. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí, má prodávající právo odmítnout vrácení zboží, nebo poměrně snížit částku, za  kterou bude zboží přijato zpět.

 

      - Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem.

 

      - V případě odstoupení od smlouvy kupujícím ze zahraničí jim budou účtovány náklady za úhradu dopravy a vrácení uhrazené částky (vrácená částka bude ponížena o tyto vzniklé náklady).

 

      - Částka za vrácené zboží bude kupujícímu poukázaná na bankovní účet nejpozději do 14 dní od převzetí zboží prodávajícím.

 

 

Ochrana osobních dat

      -  Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy získané od kupujících, nesdělí třetí osobě a bude je využívat jen pro svoji potřebu.

  - V případě písemné žádosti vymaže prodávající osobní údaje zákazníka  z databáze.

 

Reklamační řád

      - Na každé zboží se vztahuje minimálně zákonná záruční lhůta, případně i delší, délka záruky je uvedena v záručním listě.

      - Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, neodborným či nešetrným zacházením.

      - Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

      - K uplatnění reklamace slouží záruční list.